Phụ kiện rèm tự động

Con chạy

Phụ kiện rèm tự động

Thanh nối ray

Phụ kiện rèm tự động

Con chạy chính B – Master C

Phụ kiện rèm tự động

Con chạy chính D – Master C

Phụ kiện rèm tự động

Con chạy định hình 8cm

Phụ kiện rèm tự động

Con chạy rèm định hình 6cm

Phụ kiện rèm tự động

Con chạy chính E – Master

Phụ kiện rèm tự động

Dây cua roa 12mm

Phụ kiện rèm tự động

Thanh ray rèm

Phụ kiện rèm tự động

Bộ truyền động D – Driver

Phụ kiện rèm tự động

Bộ truyền động C – Driver

091 3231 002