Động cơ rèm kéo ngang Raex MD920

Giá động cơ: 3.650.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 350.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 290.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 490.000 VNĐ