Động cơ rèm kéo ngang KECO KA75

Giá động cơ: 3.650.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 290.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 290.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 290.000 VNĐ