Động cơ rèm kéo ngang KECO KA60A

Giá động cơ: 2.900.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 290.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 290.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 290.000 VNĐ