Động cơ rèm kéo ngang KECO KE45

Giá động cơ: 1.650.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 290.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 290.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển:290.000 VNĐ