THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

Thiết bị điều khiển rèm – remote là thiết bị cho phép gửi tín hiệu điều khiển rèm đến động cơ để động cơ rèm chạy theo yêu cầu người sử dụng mong muốn.

091 3231 002