Thanh nối ray

Giá phụ kiện: 100.000/ cái

091 3231 002