Động cơ rèm cuốn KECO KT51

Giá động cơ: 4.500.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 450.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 250.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 290.000 VNĐ